ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนข้าวหลามฝั่งหมู่บ้านสวนคูณ2
ทำการปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี
บริเวณทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์และถนนข้าวหลามขาเข้าบางแสน
15/10/2564 08:30
15/10/2564 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด