ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านชัยชนะ บ้านเจริญชัย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เพื่อปฏิบัติงานพาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 185 ตร.มม.
25/12/2561 08:30
25/12/2561 17:00
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์