ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเรือน ตั้งแต่ สามแยกแม่สอด วิทยาลัยชุมชนตาก ถึงบ้านพักพนักงานบริษัทผาแดงอินดัสทรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ย้ายตำแหน่ง ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง SF6 และเชื่อมต่อสาย Under Ground Cable TAA07
02/02/2564 09:00
02/02/2564 16:00
กฟจ.ตาก
055511121
กิจพิสัณห์ เอี่ยมสวัสดิ์
ลำดับดาวน์โหลด