ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อุปกรณ์ 1R-02 ไลน์บ้านขนวน ต.ตบหู
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม จะของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและตัดต้นไม้ ตั้งแต่ปากทางเข้า บ.ขนวน, บ.เสาเล้า, บ.โนนแคน, บ.คำสำราญ, บ.ไทยบุญมี, บ.โนนกาเร็น, บ.ตบหู ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
24/06/2563 08:00
24/06/2563 17:30
กฟอ.เดชอุดม
045-361988
ศรานนท์ ถาวรเจริญกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ