ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกซอยสมบูรณ์ทรัพย์ ถึงปลายสาย โรงน้ำแข็งเอส.พี.เอ ( โรงน้ำแข็งเอส.พี.เอ กระแสไฟฟ้าไม่ดับ ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณสามแยกซอยสมบูรณ์ทรัพย์ ถึงปลายสาย โรงน้ำแข็งเอส.พี.เอ ( โรงน้ำแข็งเอส.พี.เอ กระแสไฟฟ้าไม่ดับ ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
29/01/2563 09:00
29/01/2563 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 29/01/2563