ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (บริเวณซอยรังสิต - นครนายก 26 ถึง หม้อแปลงไฟฟ้าหน้าร้านเอก ออโต้คาร์ระหว่างหมู่บ้านทวีลดา 2 กับหมู่บ้านลัลลี่วิลล์)
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณโรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณซอยรังสิต - นครนายก 26 ถึง หม้อแปลงไฟฟ้าหน้าร้านเอก ออโต้คาร์ระหว่างหมู่บ้านทวีลดา 2 กับหมู่บ้านลัลลี่วิลล์) ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 17.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว (เฉพาะบริเวณที่ได้รับเอกสารจากพนักงาน กฟภ.แจ้งให้ทราบเท่านั้น) กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
03/03/2564 09:00
03/03/2564 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด