ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหนอเกตุใหญ่ตั้งแต่ปากซอยหนองเกตุใหญ่9ถึงอนามัยหนองเกตุใหญ่
ย้ายเสาแรงสูง,ลดโหลดเปิดDDE แบบมีไฟ
19/08/2562 09:00
19/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด