ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขโครงสร้างหัวเสาไฟฟ้า บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ หมู่บ้าน บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต คลอง4
25/11/2563 09:00
25/11/2563 14:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด