ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนโยธาธิการ บ้านหนองใหม่ บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 5หมู่ที่ 9 หมู่บ้านเอื้ออาทร จนถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ย้ายแนวเสาแรงสูง
14/02/2561 08:30
14/02/2561 15:30
กฟจ.แพร่
054-653200 , 054-653207
เทวลักษณ์ ทานศรีชาติ
ลำดับดาวน์โหลด