ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกปากทางเข้าวัดท่าเสา ถึงหน้าวัดท่าเสา
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบริเวณ ตั้งแต่สี่แยกปากทางเข้าวัดท่าเสา ถึงหน้าวัดท่าเสา เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงเสา-สายไฟฟ้าเเรงสูง
11/02/2561 08:00
11/02/2561 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
0820094943
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด