ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านอ่างศิลาวิลล์
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าหมู่บ้านอ่างศิลาวิลล์ แถวซอย3 ถนนมิตรสัมพันธ์
21/02/2563 09:00
21/02/2563 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด