ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์สวนพระเทพฯช่วงกลาง ถึง สี่แยกโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา
ไลน์สวนพระเทพฯช่วงกลาง ถึง สี่แยกโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา CCU02VF-117 ดับไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น เพื่อขยายถนน ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-13.00น.
29/07/2563 09:00
29/07/2563 13:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด