ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ซ่อมแซมฯยกระดับสายแรงสูงต่ำกว่ามาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น และย้ายเสาแรงสูงออกจากแนวก่อสร้างถนนลาดยาง รื้อถอน-ติดตั้งคืน เสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้นไลน์ ฟีดเดอร์ 4 หลัง LEA 04R-04 ช่วงบ้านร่องป่าไผ่ เวลา 09.00-15.00น.วันที่ 19 พ.ย.62
19/11/2562 09:00
19/11/2562 15:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด