ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนใหญ่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
ติดตั้ง Insulation Cover ไลน์แยกบ้านดอนใหญ่และหม้อแปลงในไลน์ 5 เครื่อง
01/03/2563 09:00
01/03/2563 13:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด