ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่ปากทางแยกบ้านแพ้ว ถึง สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 ขาเข้า กทม. [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 kV
08/12/2562 08:00
08/12/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด