ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่
แก้ไขอุปกรณ์ชำรุดและตัดต้นไม้
19/01/2565 09:00
19/01/2565 16:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด