ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากทางหมู่บ้านร่มโพธิ์ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.บริเวณปากทางหมู่บ้านร่มโพธิ์ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
16/02/2562 08:30
11/02/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด