ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยก สภอ.ศรีบุญเรือง
ติดตั้งคอนเท้าแขวน เพื่อลองรับF7 ที่ตัดผ่านF6
19/09/2563 09:00
19/09/2563 12:00
กฟอ.ศรีบุญเรือง
0825081264
อิทธินพ โคตรอาษา