ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปิงปอง - สามแยกตรางสวาย
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV
31/03/2563 09:00
31/03/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ