ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.มิตรภาพฝั่งตะวันตก จาก บริษัทโตโยต้า - สะพานบ้านกุดกว้าง
ดับไฟเพื่อพาดสายส่ง 115 kV. บริเวณ บ้านกุดกว้าง
20/02/2561 09:00
20/02/2561 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
043-338083
ชุติพนธ์ ปทุมศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังแสดงการดับไฟ