ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยสะพานถึงบ้านหนองขาว
ตั้งแต่ดิสชั่วคราวโค้งบ้านห้วยสะพานถึงบ้านหนองขาว(F4) ,จากสถานีพนมทวนถึงบ้านหนองขาว(F9) ย้ายเสาแรงสูงขนาด12.20เมตรใต้ไลน์115 KVบริเวณสะพานบ้านทุ่งสมอ
13/05/2563 08:30
13/05/2563 16:30
กฟอ.พนมทวน
097-9961635
ทนะ พานิช