ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้า จ.ชัยนาท สี่แยกไฟแดงชัยนาทถึงสามแยกเขื่อน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
04/02/2563 09:00
04/02/2563 11:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 4 ก.พ.2563