ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำก้อ ม.12
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
07/09/2563 08:30
07/09/2563 10:30
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด