ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ (แยกถนนสิริราชย์ ถึง สามแยกซีเพริล ถนนประชานุเคราะห์) และ (สามแยกซีเพริล ถึง ทางไปไตรตรัง ถนนทวีวงศ์)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33กิโลโวลต์
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
บริเวณ แยกถนนสิริราชย์ ถึง สามแยกซีเพริล ถนนประชานุเคราะห์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
บริเวณ สามแยกซีเพริล ถึง ทางไปไตรตรัง ถนนทวีวงศ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00., 16.00-17.00 น.
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด
เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน
เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 076-345574
28/11/2560 09:00
28/11/2560 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
จเร รักษกาญจน์