ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก บ้านเหล่า ถึง บ้านหนองหลัก ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ย้ายแนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง เนื่องจากแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน หน้าโรงเรียนบ้านหนองขุ่น
02/09/2563 09:00
02/09/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด