ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหลัง DSA2S-08 ถึง DSA2S-09
เชื่อมเบลแคล้มป์และฮอทไลน์แคล้มป์เพื่อจ่ายไฟหม้อแปลงบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
08/05/2562 11:00
08/05/2562 12:00
กฟอ.ด่านซ้าย
0817990246
ธีระเดช มาสอน
ลำดับดาวน์โหลด