ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยฝั่งบริเวณปากซอยฝั่งด้านสาธารณสุขเทศบาลพรานกระต่าย จนถึงฝั่งตรงข้ามปั๊มครูโชค
บริเวณปากซอยฝั่งด้านสาธารณสุขเทศบาลพรานกระต่าย จนถึงฝั่งตรงข้ามปั๊มครูโชค วันที่ 6 ธ.ค. 62
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
06/12/2562 09:00
06/12/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด