ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โซนหน้าโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เพ่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
โดยการปักเสา เปลี่ยนสาย และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย
บริเวณหน้าโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
23/05/2563 08:30
23/05/2563 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด