ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะตูม หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ
งานตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
05/12/2562 09:00
05/12/2562 12:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน