ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดแบ่งแดนครบุรี-โชคชัย ถึง หน้า บ.เยนเนรัล สตาร์ช จก. ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี
1.เปลี่ยนสายแรงสูง วงจร KON 3 จาก PIC 185 ต.มม. เป็น SAC 185 ต.มม. ระยะทางประมาณ 1.68 วงจร-กม.
2.เปลี่ยนคอนเหล็ก ขนาด 2.5 ม. เป็น คอนเหล็กทางโค้ง (CCB) จำนวน 88 ชุด
3.รื้อถอน SAC. 185 ต.มม. วงจร KON 7 ที่พาดบน Spseer แล้วนำกลับมาพาดบนคอนเหล็กทางโค้ง (CCB) ระยะทางประมาณ 1.68 วงจร-กม.
02/08/2562 08:30
02/08/2562 16:30
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร
ลำดับดาวน์โหลด