ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวังตูบ และบ้านหัวนา
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ตามระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตั้งแต่บ้านวังตูบ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา ถึงบ้านหัวนา ตำบลแม่ขะนิง
06/10/2563 09:00
06/10/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด