ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก ตั้งแต่ หน้าสวนปาล์มอัญชลี ถึงหน้าสถานที่ก่อสร้าง บริษัทเดอะสตาร์ ภูเก็ต (บ้านทุ่งจีน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงมี
ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้
ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. แนวถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก ตั้งแต่ หน้าสวนปาล์มอัญชลี ถึง หน้าสถานที่ก่อสร้าง บริษัทเดอะสตาร์ ภูเก็ต
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับดังต่อไปนี้ : สวนปาล์มอัญชลี, โครงการเจริญสุขวัดท่าเรือ, บริษัทรวมพงศ์มอเตอร์ จำกัด, หน้าโรงเรียนบ้านท่าเรือ, ร้านสิริการยาง, บ้านท่าเรือ, เซเว่นอีเลฟเว่น, ซิค เฟอร์นิเจอร์ และบริษัท เดอะสตาร์ ภูเก็ต จำกัด

PEA.Thalang cut off electricity for High-Voltage distribution improvement
On February 3rd, 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm. In the area OF Thepkasattri Road (Outbound Side) From Anchalee Palm Farm To Construction site of The Star Phuket Company (Baan TungJeen), Srisuntorn Sub-District, Thalang, Phuket
Outage Zone : Anchalee Palm Farm, Charoen Suk Village, Ta-Reu Temple, Ruampong Motor Company, Baan Ta-Reu School, SiriKanYang Shop, Baan Ta-Reu , 7-11 (Ta-Reu Branch), Six Furniture and Construction site of The Star Phuket Company (Baan TungJeen)
03/02/2564 09:00
03/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร