ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพัฒนสิน8
ดับไฟเพื่อปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง ขนาดเสา 12.20 ม.
16/05/2562 09:00
16/05/2562 12:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด