ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกเข้าอำเภอ - สะพานท่าขาม ขาเข้าเมือง
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (เปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) บริเวณ สามแยกเข้าอำเภอ - สะพานท่าขาม ขาเข้าเมือง ถ.ลำพูน - ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
29/08/2564 08:30
29/08/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด