ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปั๊มน้ำมันบางจากบ้านดงไทย แยกซอยเก้า(ป้อมตำรวจ) ถึง ตรงข้ามร้านปลายนา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ไฟจะดับชั่วคราว ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ ปั๊มน้ำมันบางจาก แยกซอยเก้า(ป้อมตำรวจ) ถึง ตรงข้ามร้านปลายนา
27/11/2563 08:00
27/11/2563 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด