ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแหลมหิน บ้านเนินตะคร้อ บ้านอ่าวช้างไล่ บ้านหนองเกตุ บ้านหนองตะเพา บ้านใหม่ บ้านแหลมหว้า บ้านชลประภาแลคไซค์
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง เป็นสายหุ้มฉนวน
04/02/2561 08:00
04/02/2561 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด
1งดจ่ายไฟฟ้า 4 ก.พ. 2561