ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 2 เขาน้อย ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จระยอง
ดับไฟเพิ่มขนาดหม้อแปลง และปรับปรุงสายแรงต่ำ
03/03/2564 09:00
03/03/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
0626859444
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ