ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณกอบกุลอนุสรณ์ ไปตามแนวถนนเทพประทาน ซอยกอบกุลอนุสรณ์ ถึงปลายสายบริเวณบ้านแหลมหงา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณกอบกุลอนุสรณ์ ไปตามแนวถนนเทพประทาน ซอยกอบกุลอนุสรณ์ ถึงปลายสายบริเวณบ้านแหลมหงา
21/05/2562 09:00
21/05/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
121052019