ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากKKA3S-04,KKA4S-06ถึงKKA3S-12,KKA3S-09
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนสายPICเป็นสายSAC 185 ตร.มม.
17/01/2562 08:39
17/01/2562 08:39
กฟจ.ขอนแก่น
043-338083
ไพรินทร์ อุทาโย
ลำดับดาวน์โหลด