ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณร้านคุณแป๊ว ตำบลบัววัฒนา ก่อนทางโค้งหน้าวัดบัววัฒนา ถึง หน้าวัดบ้านน้ำวิ่ง (ดับทั้งวัน)
เพื่อดำเนินการพาดสายหุ้มแรงสูง 185 Sq.mm. SAC 22 kV. เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
03/03/2563 09:00
03/03/2563 16:00
กฟจ.กระบี่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด