ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดหัวหิน
ดับไฟเพื่อทำการสับเปลี่ยน คอนคอร.ที่ชำรุดหัก บริเวณหม้อแปลงหน้าวัดหัวหิน
16/01/2562 09:00
09/01/2562 11:00
กฟอ.ท่าเรือ
035-341210
ดิเรก ตันเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด