ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านป่าสัก ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณบ้านป่าสัก ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
18/02/2563 09:00
18/02/2563 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 18/02/2563