ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านบึงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกร
ตั้งแต่บริเวณบ้านบึงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่าย ใน วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30.น.
15/02/2561 09:00
15/02/2561 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761-399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1วันที่ 15 กพ.2561