ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนน ป.ณัฐพล ๑ , ๒ และ ป.ณัฐพล ๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกอบติดตั้งอุปกรณ์นำสายลงใต้ดิน
22/11/2563 09:00
22/11/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ