ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอ่าวน้อยหน่า ถึง อ่าวปะการัง (ทั้งเกาะเสม็ด)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะเสม็ด มีแผนงานตรวจสอบระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 บริเวณจุดขึ้น – ลง สายเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะเสม็ด เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าของระบบสายเคเบิ้ลใต้น้ำที่จ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟบนเกาะเสม็ด จึงจำเป็นที่จะของดจ่ายกระแสไฟ
18/09/2562 08:00
18/09/2562 17:00
กฟฟ.เกาะเสม็ด
098-5796392
ภัสรา ปลิดทุกข์ภัย