ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ หน้าอนุบาลร่มฉัตร ถึง หน้าวัดปางเติม
ดับกระแสไฟฟ้า ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ หน้าโรงพยาบาลแม่วาง
10/02/2561 09:00
10/02/2561 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
053 - 311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ