ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคำทวด บ้านนาเขมร และหลังวัดหงษ์สวนหมาก
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
01/06/2564 08:00
01/06/2564 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี