ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านรินทร์ทอง (6) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควีเอ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ พีอีเอ 36-015545 (จำนวนมิเตอร์ 120 เครื่อง) , หม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ พีอีเอ 36-015695 (จำนวนมิเตอร์ 120 เครื่อง) บริเวณหมู่บ้านรินทร์ทอง (6) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.30 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
03/08/2564 13:00
03/08/2564 16:30
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด