ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านน้อยหนองเค็ม (ฝั่งบิิ๊กซี),บ้านอัมพร2 ,บ้านคำเกิ้ม,บ้านท่าควาย
PEAนครพนมจะทำงานปักเสาสายส่ง115kv ถนนนครพนม-ท่าอุเทน (ฝั่งซ้ายมือ)บริเวณหน้าบิิ๊กซี-บ้านท่าควาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
26/03/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด