ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโตกใต้หมู่4
ปรับปรุงแก้ไขติดตั่งหม้อแปลง
03/07/2564 09:00
03/07/2564 15:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
ฉัตรชัย แว่นแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด